O nás

HISTORIE RESTAURACE

restaurace VltavaNápad postavit tento jednoduchý dřevěný restaurant dostal v roce 1945 Jan Soukup starší, dědeček současných majitelů, který pracoval jako vedoucí kuchyně u Pražské paroplavební společnosti. Jeho první název byl „U přístaviště parníků“. Byl zbudován architektem Jiřím Pěničkou. Jedná se o dřevěnou stavbu, jejíž architektura oživuje nábřeží náplavky. Stavba má svůj hodnotný dobový architektonický výraz, který patří ke koloritu této lokality a je nedílnou součástí Rašínova nábřeží. Tento rodinný podnik založil tedy Jan Soukup, restauratér, spolu se svou manželkou Kristinou a synem Janem v roce 1945. Rodina si jej však užila krátce, neboť v roce 1950 byla restaurace bez náhrady znárodněna a rodina ji musela opustit.

Až do roku 1990 fungovala pod názvem Paroplavba a vystřídalo se zde několik provozovatelů. Po 40 letech v roce 1990 byla díky restituci tato restaurace vrácena původním majitelům. Jan a Kristina Soukupovi se bohužel této slavnostní chvíle nedočkali, oba zemřeli. Podnik byl vrácen jejich synovi Janovi, který zde již také se svými rodiči před válkou pracoval. Když Jan Soukup se svými dvěma syny Janem a Reném podnik přebíral, byl restaurant v katastrofálním stavu. Po velikém úsilí dali restauraci dohoromady a slavnostně otevřeli 11.2.1991. Během doby podnikání se potýkali a stále potýkají s mnoha problémy, nejdříve přišla velká rekonstrukce nábřeží, kdy byl omezen přístup do této lokality, poté zase v roce 2002 přišly povodně, které restauraci značně poškodily. Musela proběhnout rozsáhlá rekonstrukce. Další povodně zasáhly v roce 2013. V současné době provozují restauraci bratři Jan a René Soukupovi, kteří zde podnikaji již od roku 1991 a po smrti otce v roce 2011 převzali restauraci plně do svých rukou a neustále pracují na jeho vylepšení, ale zároveň se snaží, aby byl podniku zachován původní styl.

Objekt je kulturně historická památka, charakteristická pro svou dobu, proto byl 23.6.1995 prohlášen kulturní památkou. Slouží pro klidné posezení v jinak rušném středu města. Objekt slouží celoročně našim i zahraničním návštěvníkům Prahy.